NACIONALNI KONTAKT
CENTAR ZA BEZBEDNOST
DECE NA INTERNETU

PRIJAVI PROBLEM

POŠALJI E-MAIL

bit@mtt.gov.rs

NACIONALNI KONTAKT
CENTAR ZA BEZBEDNOST
DECE NA INTERNETU

PRIJAVI PROBLEM

POŠALJI E-MAIL

bit@mtt.gov.rs

Izveštaj o radu Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu za 2019. godinu

Izveštaj o radu Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu za 2020. godinu

Analiza Svetskog Ekonomskog Foruma (World Economic Forum) o digitalnom obrazovanju i uticaju virusa COVID 19

Izveštaj o radu Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu za 2021. godinu

Izveštaj o radu Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu za 2022. godinu