DAN BEZBEDNOG INTERNETA 2023.

ŠKOLE

SAJAM OBRAZOVANJA

SPORTSKI KAMPOVI

IT KARAVAN

IKT U OBRAZOVANJU NAUCI I KULTURI

MEĐUNARODNI DAN DEVOJČICA U IKT-u

HACK#TEEN