Elektronska trgovina

U Republici Srbiji donet je Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju kojim su definisane usluge od poverenja i elektronska identifikacija.
Elektronsko poslovanje za razliku od klasičnog poslovanja omogućava brže i efikasnije poslovanje putem korišćenja usluga od poverenja.
Usluge od poverenja su: elektronski potpis, elektronski pečat, elektronska dostava, elektronsko čuvanje dokumenata i potpisivanje u oblaku.

Pročitaj više
Vesti iz oblasti elektronske trgovine