BUDITE OPREZNI

SEKSULANA EKSPLOTACIJA DECE ONLAJN: SAVETI ZA ZAŠTITU DECE UZRASTA OD ČETIRI DO SEDAM GODINA

tprilike 1 od 5 dece postaje žrtva nasilja, uključujući seksualno zlostavljanje. To se može sprečiti tako što ćete decu naučiti o „zlatnim pravilima ekrana“ i o tome koliko je važno da zaštite svoje fotografije i privatnost.

NACIONALNI KONTAKT
CENTAR ZA BEZBEDNOST
DECE NA INTERNETU

PRIJAVI PROBLEM

POŠALJI E-MAIL

bit@mtt.gov.rs

NACIONALNI KONTAKT
CENTAR ZA BEZBEDNOST
DECE NA INTERNETU

PRIJAVI PROBLEM

POŠALJI E-MAIL

bit@mtt.gov.rs