KAKO BITI BEZBEDAN NA “BROWSERIMA“

KAKO BITI BEZBEDAN NA “BROWSERIMA“

Svi mi koji koristimo internet imamo mogućnost izbora koji pretraživač ćemo koristiti. Pre nego što naparvimo izbor neophodno je da se što više informišemo o njima. Internet pretraživač je program koji nam omogućava traženje informacija. Internet pretraživači su...