11 ČINJENICA O CYBERBULLYING – U

11 ČINJENICA O CYBERBULLYING – U

Skoro 43% dece je bilo nasilno na internetu.70% učenika priča o čestom nasilju na internetu. Popunjavanje Facebook feed-ova sa pozitivnim postovima umesto negativnim može povećati moral u školi.Preko 80% tinejdžera redovno koristi mobilni telefon čineći ga najčešćim...
PRE NEGO DECI POKLONITE TELEFON…

PRE NEGO DECI POKLONITE TELEFON…

Onog trenutka kada detetu poklonimo spakovan telefon nismo završili svoj deo, naša uloga tek počinje. Ne postoji tačno određena starosna granica kada je preporučljivo detetu pokloniti mobilni telefon ili računar. To zavisi od više faktora, od same zrelosti deteta, od...
CYBERBULLYING – SAVETI ZA NASTAVNIKE

CYBERBULLYING – SAVETI ZA NASTAVNIKE

Kako bi izbegli pojavu cyberbullying – a u školi, pored đaka neophodno je da se nastavnici pridržavaju određenih saveta i pravila.Konstantno sa đacima razgovarajte o tome koji su sajtovi prikladni za njhov uzrast i zašto.Koristite svaku priliku da roditelje podsetite...