DEČIJA PORNOGRAFIJA

DEČIJA PORNOGRAFIJA

Šta je dečija pornografija? Iako definicije dečije pornografije variraju malo od države do države, ovaj termin generalno predstavlja maloletna lica u seksualnim pozama ili situacijama. Obnažene slike dece se generalno ne uzimaju za dečiju pornografiju, osim ako je...
ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA NA INTERNETU

ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA NA INTERNETU

Da li se fotografije i drugi sadržaji koji se nalaze na internetu mogu slobodno koristiti? Korišćenje onlajn sadržaja nije u potpunosti slobodno! Velika dostupnost informacija zbunjuje korisnike koji često smatraju da mogu preuzeti i dalje koristiti sve što je na...