ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA NA INTERNETU

ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA NA INTERNETU

Da li se fotografije i drugi sadržaji koji se nalaze na internetu mogu slobodno koristiti? Korišćenje onlajn sadržaja nije u potpunosti slobodno! Velika dostupnost informacija zbunjuje korisnike koji često smatraju da mogu preuzeti i dalje koristiti sve što je na...