• Porast e-trgovine u Srbiji

  Objavljeno 09.08.2018. u E-Trgovina

  E-trgovina postaje sve popularniji vid kupovine roba i usluga među građanima Srbije. U 2017. godini preko 1 630 000 lica kupovalo je ili poručivalo robu/usluge putem interneta (50,1% korisnika), što je povećanje u odnosu na 2016. godinu, za nešto više od 180 000, a u odnosu na 2015. za oko 410 000.

  Najveći broj korisnika putem interneta kupuje/naručuje odeću i sportske proizvode (58,2%), dobra za domaćinstvo (21,7%) i elektronsku opremu (20,1%)… (računarsku opremu – 12,4%, igrice i dodatke za igrice – 12,0%, putnički arnažmani – prevoz – 8,5%, smeštaj za odmor – 7,9%, farmaceutski proizvodi – 6,6%, ulaznice za kulturne događaje – 4,7%, knjige, novine, magazini – 2,0%)

  Što se preduzeća tiče, tokom 2017, 41,4% preduzeća u Republici Srbiji naručivalo je proizvode/usluge putem interneta.

 • E-trgovina globalno

  Objavljeno 05.08.2018. u E-Trgovina

  Prema procenama statista.com stabilan rast udela e-trgovine u globalnoj maloprodaji dovešće to toga da će sa 10,1% koliki je bio u 2017. godini, skočiti na 11,6% u 2018.

  Prema tom portalu, u 2017. godine prihodi od elektronske maloprodaje širom sveta iznosili su je 2.3 triliona američkih dolara, a projektovani su do do 2021. porastu na 4.88 biliona američkih dolara.

  Onlajn kupovina je jedna od najpopularnijih online aktivnosti širom sveta, ali se upotreba razlikuje po regionu. U 2016, procenjeno je da je 19 procenata ukupne prodaje na malo u Kini bilo preko interneta, dok je u Japanu udeo bio 6,7 procenata. Desktop računari su i dalje najpopularniji uređaji koji se kupuju putem mreže, a pristižu ih mobilni uređaji, naročito pametni telefoni.

  Prema izveštaju IPC (International post Corporation) „State of e-commerce: global outlook 2016-21“ istraživanje u 2016. godini, obavljeno u 26 zemalja, pokazalo je da su Amazon, eBay i Alibaba učestvovali sa 65% u svim prekograničnim kupovinama onlajn.