Želiš da zakažeš prezentaciju?Edukativni tekstovi

 • Internet prevara

  Čitate tekst na internetu, možda ste do njega došli preko linka na Facebook-u, Twitter-u, ili na nekoj drugoj društvenoj mreži. Možda i ne znate da ste na putu do tog teksta bili izloženi riziku da budete žrtva internet prevare. Ono što odvaja internet prevare od ostalih pretnji ko...

  Pročitaj više
 • Maliciozni softver (malver)

  Popularno zvani virusi ili crvi neki su od brojnih oblika softvera napravlјenog sa namerom zloupotrebe kompjuterskih sistema. Kako tih oblika ima sve više zajedno su okuplјeni pod pojmom malicioznog softvera – malvera (eng.malware – malicious softwere.) Malver u praksi razlikujemo po funkciji koj...

  Pročitaj više
 • Kako biti bezbedan na “browserima“

  Svi mi koji koristimo internet imamo mogućnost izbora koji pretraživač ćemo koristiti. Pre nego što naparvimo izbor neophodno je da se što više informišemo o njima. Internet pretraživač je program koji nam omogućava traženje informacija. Internet pretraživači su programi koji skuplјaju sve dokume...

  Pročitaj više
 • Kako preuzeti pesmu sa YouTube na telefon

  Od nedavno Youtube postao je zvanični muzički servis. Pored potrebe da korisnici samo slušaju i gledaju sadržaj postavlјen na Youtube-u javila se potreba i za preuzimanjem sadržaja. Pesmu sa Youtube – a možete preuzeti u video ili audio formatu. TubeMate aplikacija nam pruža mogućunost preuzimanj...

  Pročitaj više
 • Internet bonton

  Internet nije samo mreža računara, nego i velika neformalna zajednica lјudi sa sopstvenim kodeksom ponašanja. Zato Nacionalni kontakt centar daje nekoliko saveta vezanih za komunikaciju putem interneta. 1. Uvek se pitajte tri stvari: Da li su informacije koje pišete ili šalјete – dobre, tačne i k...

  Pročitaj više
 • Šta je dečija pornografija?

  Iako definicije dečije pornografije variraju malo od države do države, ovaj termin generalno predstavlјa maloletna lica u seksualnim pozama ili situacijama. Obnažene slike dece se generalno ne uzimaju za dečiju pornografiju, osim ako je fokus na genitalijama. Slike minimalno obučene dece u seksualni...

  Pročitaj više