ИНФРАСТРУКТУРА

57,8% домаћинстава и 99,1% предузећа у Србији има широкопојасну конекцију. Обезбеђивање широкопојасног приступа сваком грађанину представља основни задатак савремене цивилизације, што је Декларацијом УН 2010. године постављено као миленијумски циљ који треба да обезбеде све савремене државе.

Оваквим приступом грађанима је омогућено да осим телефона, интернета и ТВ-а могу да користе и велики број савремених сервиса и услуга, као што су: е-пословање, е-банкарство, е-трговина, е-образовање, е-здравство. Влада Републике Србије уврстила је развој и унапређење националне широкопојасне инфраструктуре у Национални програм економских реформи за период од 2016. до 2018. године као једну од 15 приоритетних мера.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација у сарадњи са Европском банком за обнову и развој спроводи пројекат “План имплементације националне широкопојасне мреже” – који обухвата анализу постојећег стања широкопојасних мрежа и сервиса у Републици Србији, прорачун трошкова изградње нових мрежа и надоградњу постојећих, студије изводљивости, као и припрему пилот пројеката.

 


Вести:

Ризици коришћења бесплатног Wi-Fi интернета

Развојем нових технологија, на јавим местима нам је свима постао доступан бесплатан Wi-Fi. Иако нам је то често веома корисно, морамо бити свесни и бројних ризика овакве конекције. Савети за безбедно коришћење бесплатног Wi-Fi -а: 1.Искључите Wi-Fi када га не користите Уколико искључимо бежичне мреже првенствено штедимо батерију телефона, онемогућавамо конекцију на лажну мрежу и спречавам...

Прочитај више