Контакт

Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Сектор за информационо друштво

Национaлни контакт центар
Париска 7, Београд

bit@mtt.gov.rs

fb